1) K nejstarší historii Havlíčkova Brodu Jiří Sochr, Havlíčkův brod v době předhusitské. Havlíčkobrodsko 1, vlastivědný sborník, Havl. Brod 1971.