10) Jan Smola, Urbář panství okrouhlického z r. 1668, Zprávy německobrodského muzea ………..