11) výpis z této gruntovní knihy ve spisech k Tereziánskému katastru, SÚA, Terez. katastr, panství Okrouhlice, spisy, inv. č. ………….