3) K. Krofta, Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě, str. 78, Praha 1919