5) Tento urbář je dnes deperditum. Ještě koncem 19. století se byl uložen na zámku ve Světlé a naštěstí jeho obsah se dochoval v několika soudobých popisech.