6) Říha Baštinů a Šolta Kocmanů odváděli i plat z luk příslušejících ke tvrzi v Krupé.