7) V dalším textu z praktických důvodů jsme se zaměřili pouze na vývoj dvořáků okrouhlických