8) SÚA Praha, inv. č. 109/45, Seznamy poddaných dle víry, panství Okrouhlice.