9) SOA Zámrsk, fond VS Okrouhlice. V edici zpracoval Jan Smola.